Chromeisenstein - Общая лексика

[k-]

m <-(e)s, -e> хим хромит