Opa - Общая лексика

m <-s, -s>

1) разг см Großvater

2) разг, обыкн шутл или неодобр дед (о пожилом мужчине)

3) мол жарг старикан, дедок (о взрослом мужчине)